EZ Webdesign

Artikelen

Privacy

PERSOONLIJKE GEGEVENS

EZ Webdesign respecteert de privacy van klanten en bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt geheel in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens en alle andere gegevens worden door EZ Webdesign uitsluitend gebruikt voor het opstellen van offertes, contracten, facturen en domeinnaamregistraties, behorende bij de dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.