Privacy Policy

EZ Webdesign houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.ezwebdesign.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.ezwebdesign.nl staat onder beheer van EZ Webdesign. De contactgegevens zijn te vinden op deze website.

2. Gegevens van bezoekers
2a Wanneer een bezoeker gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat EZ Webdesign gebruik maakt van SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar EZ Webdesign, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

3. Cookies
3a EZ Webdesign maakt op zijn website geen direct gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij EZ Webdesign. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
EZ Webdesign is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij EZ Webdesign.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
EZ Webdesign kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

EZ Webdesign zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan EZ Webdesign zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2b Bij de registratie van een domeinnaam en/of SSL Certificaat moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), EURid (voor .eu-domeinnamen) maar ook de hosting provider zelf.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan EZ Webdesign verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. In sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.